Terms of Service 

Welkom bij Fring!
Deze Servicevoorwaarden bepalen uw gebruik van het Fring-platform en geven informatie over de Fring Service, die hieronder wordt beschreven. Wanneer u een Fring account aanmaakt of Fring gebruikt, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Wie mag de diensten gebruiken

De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de 16 jaar.

Om gebruik te maken van de Diensten, gaat u ermee akkoord dat: (1) u de "Minimumleeftijd" (hieronder beschreven) of ouder moet zijn; (2) u slechts één Fring account zult hebben die op uw echte naam moet staan; en (3) u niet reeds door Fring beperkt bent in het gebruik van de Dienst. Het aanmaken van een account met valse informatie is een overtreding van onze voorwaarden, inclusief accounts die geregistreerd zijn namens anderen of personen onder de 16 jaar.

"Minimumleeftijd" betekent 16 jaar oud. Indien de wet echter vereist dat u ouder moet zijn om Fring in staat te stellen de Diensten rechtmatig aan u te verlenen zonder ouderlijke toestemming (inclusief het gebruik van uw persoonlijke gegevens), dan is de Minimumleeftijd deze oudere leeftijd.

Indien u deze Voorwaarden aanvaardt en de Dienst gebruikt namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u hiertoe bevoegd bent en dat u de bevoegdheid hebt om deze entiteit aan deze Voorwaarden te binden, in welk geval de woorden "u" en "uw", zoals gebruikt in deze Voorwaarden, naar deze entiteit zullen verwijzen.

2. Privacy

Onze Privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de informatie die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten.

3. Registratie

Bij uw registratie moet u de gevraagde informatie volledig en naar waarheid invullen. Na registratie krijgt u toegang tot de dienst.

4. account vereisten

U mag maar één account gebruiken. Uw account moet uzelf betreffen en naar waarheid zijn ingevuld. Valse profielen worden verwijderd. Indien u een profiel aanmaakt en/of beheert namens een ander, dient u op verzoek toestemming van de ander te kunnen overleggen.

5. App toegang

Na registratie dient u uw emailadres te verifiëren. Fring mag ervan uitgaan dat alles wat na de verificatie gebeurt, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent hiervoor dus aansprakelijk. Als u vermoedt dat uw app-toegang bekend is bij derden, meld dit dan, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

6. Metingsregels

Mocht Fring een redelijk vermoeden krijgen of tot het inzicht komen dat uw app-gebruik in strijd is met de wet, dan heeft Fring eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Fring hoeft dit niet met u te bespreken. Fring is in geen geval aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijke acties.

7. Rechten van derden

U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Indien dit niet het geval is, verklaart u dat u toestemming heeft van de rechthebbende om deze bijdrage te leveren. U vrijwaart Fring tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat een bijdrage anderszins in strijd is met de wet. Fring kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken op het moment dat zij een vordering hierop indienen.

8. Beschikbaarheid

Fring doet haar best om de dienst continu beschikbaar te stellen, maar kan dit niet garanderen. De Dienst wordt van tijd tot tijd uitgevoerd en Fring voegt nieuwe functionaliteiten toe. Dit kan leiden tot korte onderbrekingen van de Dienst.

9. Aansprakelijkheid

Fring is niet aansprakelijk voor schade als u op enig moment geen gebruik kon maken van de dienst, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte. Fring is wettelijk aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid.

10. Beëindiging van de deelname

U kunt uw account vanuit de app op elk gewenst moment verwijderen. Fring kan uw deelname beëindigen in geval van misbruik of overtreding van deze voorwaarden, of wanneer zij de dienst stopzet.

Cookievoorkeurbeheer sluiten
Cookie-instellingen
Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketing efforts. Meer info
Strikt Noodzakelijk (Altijd Actief)
Cookies die nodig zijn om de basisfuncties van de website mogelijk te maken.
Gemaakt door Flinch 77
Oops! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.