Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Verified Badge
De enige provincie met LAND IN ZEE!
Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. We benutten daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook kiezen we bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is zoals de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Ook plattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt. Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris/directeur.

How Provincie Zeeland works with freelancers

We like to keep our favourite freelancers close. That’s why we keep our shortlist on Fring. This way we can directly follow their availability and connect more easily for upcoming work.

Provincie Zeeland typically hires for

Project Manager

Want to work with Provincie Zeeland as a freelancer?

Check your inbox

We sent an email with instructions to you. You're just 2 minutes away from being better connected to Provincie Zeeland on Fring!

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.