NXT Pharma Academy

NXT Pharma Academy

Verified Badge
Omnichannel Excellence. Making it Happen.
Ook binnen farma is de Digitale Transformatie volop bezig. Door veranderend gedrag en behoeften van HCP's moeten farmaceuten op andere manieren de interactie aangaan met hun medische en patiënten doelgroepen. Door inzet van digitale middelen en een multichannel aanpak. Niet alleen marketeers, ook commercie en medical moeten deze digitale skills en mindset onder de knie krijgen. NXT Pharma helpt professionals, teams en organisaties met deze digitale transitie. Middels opleidingen, workshops & coachings trajecten. Door de inzichten en technieken buiten farma toe te passen op de eigen situatie en de complexe context van binnen farma.

How NXT Pharma Academy works with freelancers

We like to keep our favourite freelancers close. That’s why we keep our shortlist on Fring. This way we can directly follow their availability and connect more easily for upcoming work.

NXT Pharma Academy typically hires for

CRO Specialist
Digital Marketeer
Growth Hacker

Want to work with NXT Pharma Academy as a freelancer?

Check your inbox

We sent an email with instructions to you. You're just 2 minutes away from being better connected to NXT Pharma Academy on Fring!

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.