Gemeente Oost Gelre

Gemeente Oost Gelre

Verified Badge
Overheidsinstantie
De gemeente Oost Gelre is een jonge gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. Werken bij de gemeente Oost Gelre betekent dat je een directe invloed uitoefent op de maatschappij en dat je altijd oog hebt voor onze burger. Zo’n 180 medewerkers benutten hun talenten om onze burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een goede kwaliteit van dienstverlening is dan ook voor ons vanzelfsprekend! Werken bij Oost Gelre betekent dat je veel verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. Onze afdelingshoofden geven je de ruimte om te groeien. Werken bij Oost Gelre betekent dus bewegingsruimte voor jou!

How Gemeente Oost Gelre works with freelancers

We like to keep our favourite freelancers close. That’s why we keep our shortlist on Fring. This way we can directly follow their availability and connect more easily for upcoming work.

Gemeente Oost Gelre typically hires for

Content Specialist

Want to work with Gemeente Oost Gelre as a freelancer?

Check your inbox

We sent an email with instructions to you. You're just 2 minutes away from being better connected to Gemeente Oost Gelre on Fring!

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.