CIZ

CIZ

Verified Badge
De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.
Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ doet dit in het besef dat de regels voor iedereen gelijk zijn, maar dat mensen wel van elkaar verschillen. Om die reden onderzoeken medewerkers van het CIZ persoonlijk de individuele zorgbehoefte van een aanvrager van langdurige zorg. Het onderzoek is onafhankelijk en vindt plaats met objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn gebaseerd op richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft ruim 1100 medewerkers en vestigingen in Amsterdam, Utrecht (hoofdkantoor), Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.

How CIZ works with freelancers

We like to keep our favourite freelancers close. That’s why we keep our shortlist on Fring. This way we can directly follow their availability and connect more easily for upcoming work.

CIZ typically hires for

Product Owner

Want to work with CIZ as a freelancer?

Already on Fring? Follow CIZ in the app
Check your inbox

We sent an email with instructions to you. You're just 2 minutes away from being better connected to CIZ on Fring!

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.